برادران انشایی  سردار سرتیپ شهید محمد نورالدین انشایی   محمد نورالدین انشایی فرزند محمد جواد انشائی در تاریخ1/3/1341در تهران متولد شدند وی در سن هفت سالگی به علت شغل پدر که یک نظامی بود به مشهد منتقل شد و پس از طی کردن دوره متوسطه در حوزه علمیه مشهد مشغول به تحصیل شد او پس از مدتی به علت سخنرانی های سیاسی پی در پی در مساجد مشهد توسط ساواک شناسایی و بازداشت و سپس به قوچان تبعید گردید ایشان طبق نامه شماره 6916سازمان اطلاعات و امنیت خراسان به جرم اقدام علیه امنیت کشور دستگیر و زندانی شدند ....... او سپس…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400