برادران انشایی      ناوچه چوشن در اولین روزفروردین سال ۱۳۶۶ و ...   ناوچه چوشن در اولین روزفروردین سال ۱۳۶۶ و ساعاتی پس از تحویل سال نو به دریا اعزام شد . هدف ماموریت گشت سه روزه جهت کمک به پدافند جزیره خارک و حفاظت از تانکرهای نفتکش مستقر در لنگرگاه جزیره بود . در ساعت ۴ بعدازظهر لنگر ناوجه در نزدیکی  اسکله تی به آب انداخت شد. در ساعت ۶ بعدازظهر همانروز پیام اضطراری تقاضای کمک از سکوی ابوذر شنیده شد . لحظاتی بعد به دستور پست فرماندهی منطقه دوم دریایی بوشهر . ناوچه جوشن برای کمک…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400