برادران انشایی  یگان خدمتی: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران عملیات: شیاکوه سال شهادت: 1360         شهید ستوان یکم وظیفه عبدالحمید انشایی فرزند...     شهید ستوان یکم وظیفه عبدالحمید انشایی فرزند برومند ستوان یارسوم بازنشسته شهربانی سابق ، در تاریخ چهاردهم تیرماه سال یک هزار و سیصد و سی و شش خورشیدی در شهرستان فسا و در    خانواده ای مذهبی پا به عرصه وجود نهاد. عبدالحمید در دامان چنین فرهنگی و در خانواده ای مذهبی متولد شد. جد بزرگوارش شیخ احمد علی…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400