برادران انشایی    شهید عبدالحمید انشایی در 14 تیر 1336 در شهرستان فسا متولد شد. او كه پدر بزرگش روحانی با ایمان و مشهوری بود در محیطی مذهبی و سالم پرورش یافت و...     شهید عبدالحمید انشایی در 14 تیر 1336 در شهرستان فسا متولد شد. او كه پدر بزرگش روحانی با ایمان و مشهوری بود در محیطی مذهبی و سالم پرورش یافت و در كنار تحصیل در مدرسه به فراگیری علوم اسلامی و قرآن كوشش به سزایی داشت. پس از اخذ دیپلم ریاضی در سال 1354 وارد مدرسه عالی مدیریت و حسابداری اصفهان گردید و پس از یكسال در دانشكده آمار و…

امروز چهارشنبه 29 دی 1400